• Manuál

 • Úvod


  Po registrácii účtu sa ocitáte v domovskej provincii jedného z 8 národov (Egypťania, Germáni, Kartaginci, Keltovia, Peržania, Gréci, Rímania a Skýti). Rímske Impérium je týmovou strategickou hrou z obdobia staroveku. Národ teda predstavuje tím, ktorého sa stávate členom. Jednotlivec tu nič nezmôže. Ako sa táto hra hrá? Společne so spoluhráčmi tvoríte ekonomiku národa (viď Výstavba, Mesto, Loďstvo, Provincia, Výskum), válčite s nepriateľskými národmi a dobijate ich územie (viď Útok, Pechota, Veliteľstvo, Loďstvo, Mapa). Pre víťazstvo národa či aliancie je nutné získať potrebnú časť mapy alebo spravovať na konci veku najviac provincií (viď Typy vekov, Vítazi). V tejto hre je veľmi dôležitá diplomacia, vytváranie mierových a spojeneckých zmlúv či vyhlasovanie vojen v pravý čas (viď Zmluvy). Uzatváraníe zmlúv a určenie stratégie, aby si práve Váš národ podrobil tie slabšie, je úlohou vládcu, spolu s vedením národa (viď Hodnosti, Voľba). Je len na Vás, či to budete práve Vy, kto bude veliť. Váš prvý krok po registrácií účtu je však jasný. Keďže je v tejto hre kladený veľký dôraz na komunikáciu, skontaktujte ostatních hráčov v národe a spoločne skoordinujte svôj herný postup (viď Národné fórum, Oznámenia).

  Typy vekov


  - V hre sa v nasledujúcom poradí (uvedenom nižšie) striedajú celkom 4 typy veku, ktoré udávajú charakter hry.

 • DvojAliancia
 • - Vek je zameraný na spoločnú hru dvoch národov. Tento typ veku veľmi záleží na úrovni spolupráce a koordinacie medzi národmi v aliancii.
  - Víťazí aliancia, ktorá získa do 35 dní viac než 60 % mapy (40 provincií) a udrží ich 48 hodín.
  - Po 1. prepočte dostáva každý národ 5 000 mincí do hlavného mesta - darček od Dablička.

 • Deathmatch
 • - Vek je zameraný na bojovú zložku hry. Tento typ veku bojuje každý s každým, toto však veľmi ovplivňuje „skrytá“ diplomacia.
  - Víťazí národ, ktorý získa do 21 dní viac než 50 % mapy (33 provincií) a udrží ich 48 hodín.
  - Každý národ dostane do hlavného mesta po 1. prepočte 20 000 mincí, po 2. prepočte 500 000 minci, po 3. prepočte 500 000 mincí, po 4. prepočte 300 000 mincí, po 5. prepočte 200 000 mincí a po 6. prepočte 100 000 mincí.
  - Prvý týždeň veku je možné dobiť hlavné mesto po 48 hodinách od dobitia domovskej provincie nepriateľa, nasledujúci týždeň ihneď.
  - Neobmedzený nákup zásob.
  - Počiatočna výroba provincií je o 10 000 mincí väčšia a provincie zarábaju dvojnásobok oproti ostatným typom veku.
  - Mesto zarába o 200 % viac surovín oproti ostatným typom veku.
  - Každý národ má automaticky vyskúmaný výskum katapult.
  - Kapitulácia sa v tomto veku vykonáva v sekcii Správa/Kapitulácia.

 • ŠtvorAliancia (zrušené)
 • - Vek je zameraný na stret dvoch nepriateľských aliancií. Tento typ veku predstavuje pôvodný koncept Rímského Impéria.
  - Víťazí aliancia, ktorá získa do 28 dní viac než 85 % mapy (56 provincií) a udrží ich 48 hodín.
  - Po 1. prepočte dostáva každý národ 5 000 mincí do hlavného mesta.
  - Medzi národmi jednotlivých aliancií je systémom uzatvorena mierová zmluva s výpovednou lehotou 4 dni.

 • BezAliancia
 • - Vek je zameraný na samostatnú hru každého národa. Tento typ veku môžete budovať ekonomiku aj bojovať, rozhoduje však umenie diplomacie.
  - Víťazí národ, ktorý získa do 35 dní viac než 50 % mapy (33 provincií) a udrží ich 48 hodín.
  - Po 1. prepočte dostáva každý národ 20 000 mincí do hlavného mesta.

 • Pokial žiadny/a národ/aliancia nedosiahne potrebnú časti mapy do uvedeného počtu dní (napríklad typ veku DvojAliancia končí v momente prepočtu z 35. na 36. deň), vyhráva národ/aliancia, ktorý/á spravuje nejviac provincií.

 • Pri zhodnom počte provincií je víťaz vybraný podľa:
 • - počtu obyvateľov v mestách
  - počtu vyhraných bitiek
  - počtu otrokov získaných v boji


  Info


  - V položke Info nájdete súhrn informácií o svojom hráčskom účte.

 • Hráčske údaje
 • - Typ veku (viz Typy veku)
  - Meno
  - Národ
  - Hodnosť
  - Provincia (Vaše umiestnenie)
  - Sila pechoty
  - Sila flotily
  - Počet zásob
  - Denná výroba hráča
  - Denný zisk hráča
  - Denný zisk z provincií
  - Dĺžka veku a číslo veku
  - Vek hráča
  - Mocnosť hráča
  - Počet vyhraných bitiek
  - Čas strávený v hre

 • Vládcovské odkazy
 • - Obsahuje úvodné oznámenie pre hráčov, prevažne elementárne rozkazy, rady a kontakty na členov vedenia.

 • Hráčske udalosti
 • - Tu je zobrazený prehľad jednotlivých činov Vášho hráčskeho účtu, všeobecné informácie o pohyboch s Vašim majetkom a akciách Vašej armády.

  ZPĚT NA ZAČÁTEK MANUÁLU

  Útok


  - V položke Útok môžete útočiť na nepriateľskú provinciu, hráča, mesto či flotilu a sledovať aktuálne 5 posledných útokov v hre.

 • Princíp útoku
 • - Útočiť môžete iba na národ, s ktorým máte neutralitu alebo vojnu (viz Smlouvy).
  - Útočiť ihneď môže hráč, ktorý sa zaregistruje a logne 1. Deň, ďalší hrací môžu útočiť 48 hodín od registrácie.
  - Cieľ vašeho útoku sa musí nachádzať v rovnakej provincii alebo na morskej oblasti ako ste vy.
  - Pokiaľ sa nenachádzate na rovnakom území, musíte sa do nej presunúť. Presun do neutrálnej alebo nepriateľskej provincie trvá 20 hodín.
  - Bez možnosti presunu môžete útočiť (presun pechoty – víz Pechota; presun flotily – víz Loďstvo).
  - Na prevedenie úspešného útoku musí byť vaša útočná sila väčšia ako je obranná sila nepriateľskej provincie, hráča, mesta či flotily.
  - Okrem útočnej sily potrebujete dostatok zásob pre svoje vojsko (nákup vojakov – viz Pechota; nákup zásob – viz Zásoby).
  - Pokiaľ nemáte dostatok zásob, zaútočíte iba s vojakmi, na ktoré Vám stačia zásoby.
  - Pokiaľ na útok potrebujete menej jednotiek ako máte, zaútočíte iba s minimálnym počtom jednotiek na úspech.
  - Pri útoku na mory zásoby nepotrebujete.

 • Spotreba zásob
 • - Pri útočení je treba 3x väčší počet zásob ako Útočných vojakov.
  - Pri úspešnom útoku sú spotrebované 2/3 zásob z celkového počtu zásob potrebných pre útočné vojsko.
  - Pri neúspešnom útoku sú spotrebované všetky zásoby z celkového počtu zásob potrebne pre útočných vojakov.

 • Útok na provinciu
 • - Pre možnosť presunu do neutrálnej nebo nepriatelskej provincie potrebujete disponovať silou minimálne 100 % obrany provincie.
  - Hráč národa A sa nemôže presunúť a zaútočiť na národ B cez územie národa C, iba vtedy pokiaľ ma národ C s národom B mier.
  - Dobytá provincia sa začne chovať ako provincia daného národa až za 20 hodín po jej dobytí (přesun pěchoty – viz Pěchota).
  - Hráč môže vlastniť maximálne 8 provincií. Pokiaľ dobyje 9. provinciu, automaticky opustí svoju prvú získanú provinciu.

 • Útok na domovskú provinciu
 • - K útoku na nepriateľskú domovskú provinciu je potrebný vyskúmaný katapult (viz Výzkum).
  - Pre možnosť presunu do neutrálnej domovskej provincie potrebujete mať útočnú silu minimálne 1/6 obrany provincie, do nepriateľskej domovskej provincie musíte mat maximálne 1/3 obrany provincie.
  - Pokiaľ domovskú provinciu vlastní pôvodný národ, je jej obrana 3× väčšia (max obrana je 3 420 000). Pokiaľ ju vlastní nepriateľský národ, je obyčajnou provinciu, jej obrana je normálna (max. obrana 1 140 000) a žiadny z národov na ňu nepotrebuje vyskúmať katapult.
  - Nepriateľ môže v svojej domovskej provincii nakupovať vojakov, zásoby, bojove lode a postaviť vojenské základne v dobe 48 hodín od jej dobytia (viz Provincia).

 • Útok na hráča
 • - Hráč sa dá dobyť maximálne 3× za herný deň.
  - Pri úspešnom útok Váš nepriateľ stráca celú armádu, 10% polia, stáda i otrokárov a vy získate 10 % minci a 20 % zásob, ktoré mal u seba.
  - Pri neúspešnom útoku Váš nepriateľ získa 10 % zásob, ktoré ste mali u seba na začiatku útoku (po odpočítaniu zásob použitých na útok).
  - Pri úspešnom útoku za každých 1 000 padlých vojakov nepriateľa získate 1× otroka, pri neúspešnom útoku ich dostáva váš nepriateľ.

 • Útok na mesto
 • - Útočiť na mesto ide iba od hodnosti *.
  - Pri úspešnom útoku získate správu nad mestom. Môžete ho opevniť (viz Velitelství).
  - Po dobytí mesta je v ňom zabité 20 % obyvateľov, jeho produkcia sa tak znižuje o 20 %.
  - Hráč môže vlastniť maximálne 100 miest. Pokiaľ dobyje 101. Mesto, automaticky opusti jeho historicky prvé získané mesto.

 • Útok na flotilu
  - Flotila sa dá dobyť maximálne 3x za herný deň.
  - Na útok potrebujete mať minimálne 2 lode (1 bojová loď vám stále zostava a slúži iba na presun na pevninu).
  - Pri úspešnom útoku váš nepriateľ stráca celú flotilu i armádu, 10 % rybárskych lodi a vy získate 10 % minci a 20 % zásob, ktoré mal u seba.
  - Pri neúspešnom útoku Váš nepriateľ získa 10 % zásob, ktoré ste mali u seba na začiatku


 • História


  - V položke História môžete filtrovať prehľad jednotlivých útokov v hre.


  Preberanie


  - Tu môžu hráči, ktorí majú hodnosť * alebo vyššiu, prevzať provinciu či mesto vlastného alebo spojeneckého naroda.
  - Provinciu či mesto je možné predať alebo prevziať 10 hodín po dobití alebo prevzatí iným hráčom.
  - Pre predaní mesta spojencovi alebo prevzatí spojeneckého mesta dochádza k 10% zníženiu jeho obyvateľov.
  - Nie je možné predávať ani preberať domovskú provinciu spojeneckého národa.
  - V tejto sekcii je tiež zobrazená história 5 posledných prevzatí v hre.


  Pechota


  - V položke Pechota môžete spravovať svoju armádu, zväčšovať ju, sledovať jej aktuálny stav alebo ju presúvať.

 • Princíp správy pechoty
  - Celková sila pechoty sa skladá z útočnej a obrannej sily, ide teda o počet útočných a obranných vojakov vynásobený ich silou.
  - Počet útočných a obranných vojakov, ktorých môžete spravovať, je limitovaný počtom vojenských základní (viz Veliteľstvo).
  - Navyšovanie počtu útočných a obranných vojakov je možne len v provincii Vašeho alebo spojeneckého národa.
  - Pri nedostatku zásob na obživu armády časť z neživených vojakov dezertuje - 1. prepočet 30 %, 2. prepočet 45 % a 3. prepočet 100 % vojakov.

 • Útočný vojak
 • - Slúži len na útok, nie na obranu (útočná sila = 11) (viz Útok).
  - Cena útočného vojaka je 2 mince. Produkujú sa však aj v mestách zameraných na kone (viz Mesto).
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do pola pre nákup, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.
  - Útočný vojak spotrebuje každý prepočet 1 zásobu zo zásob, ktoré máte u seba.
 • Provinčný vojak
 • - Slúži na obranu Vami spravovanej provincie (obranná sila = 10).
  - Cena provinčného vojaka je 2 mince.
  - Počet provinčných vojakov môžete navyšovať len vo Vami vlastnenej provincii, v ktorej sa zároveň práve nachádzate (viz Provincie).
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do pola pre nákup, je však so strátou 50 % nákupnej ceny.
  - Provinčný vojak spotrebuje každý prepočet 1 zásobu zo zásob, ktoré sú v sýpke danej provincie (viz Provincie).

 • Obranný vojak
 • - Slúži iba na obranu, nie na útok (obranná sila = 10).
  - Cena obranného vojaka je 1 minca. Produkujú sa však aj v mestách zameraných na kov (viz Mesto).
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do pola pre nákup, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.
  - Obranný vojak spotrebuje každý prepočet 1 zásobu zo zásob, ktoré máte u seba. Zásoby však nespotrebováva, ak bráni mesto.

 • Aktuálny stav pechoty
 • - Počet mincí
  - Počet zásob
  - Spotreba zásob (pre nadchádzajúci prepočet)
  - Celková sila pechoty
  - Útočná sila pechoty
  - Obranná sila pechoty
  - Počet vojenských základní

 • Presun pechoty
 • - Maximálny časový fond presunu pechoty po provinciách je 20 hodín.
  - Pokiaľ má Vaša pechota presun ihneď, máte voľných 20 hodín. Do ich vyčerpania sa teda môžete teoreticky presúvať aj niekoľkokrát za sebou.
  - Presun do provincie bez správcu (po reštarte) je za 20 hodín (maximum súvislých presunov = 1).
  - Presun do provincie Vášho alebo spojeneckého národa je za 4 hodiny (maximum súvislých presunov = 5).
  - Presun z mierovej do mierovej provincie je za 20 hodín (maximum súvislých presunov = 1), odinakiaľ sa do mierovej provincie nemožno presunúť.
  - Presun do neutrálnej či nepriateľskej provincie je za 20 hodín (maximum súvislých presunov = 1). Okrem 20 voľných hodín však pre presun potrebujete tiež dostatočnú silu pechoty, bez nej sa nedá presunúť (viz Útok).
  - Provincia dobitá hráčom Vášho alebo spojeneckého národa sa z hľadiska presunu chová stále ako nepriateľská, a to 20 hodín po jej dobití (20 hodín po dobití = presun za 20 hodín; viac než 20 hodín po dobití = presun za 4 hodiny).
  - Presun do provincie kapitulovaného národa je za 4 hodiny (maximum súvislých presunov = 5).
  - Pechota sa tiež môže nalodiť a vypľuť do niektorej morskej oblasti. Presun loďstva je mierne odlišný (viz Loďstvo).


  Veliteľstvo


 • Posielanie posíl
  - Môžete posielať obranných vojakov do Vami spravovaného mesta, kde na jeho území sa nachádzate, alebo naopak vojakov z mesta vyberať.
  - Tu môžete posielať hráčovi Vášho národa mince, zásoby, útočných či obranných vojakov a bojové lode. Odosielateľ a príjemca musí byť však starší minimálne 2 herné dni a musí sa nachádzať na rovnakom území (provincie, morská oblasť).

 • Posielanie mincí
  - Slúži k posielaní minci do hlavného mesta, pokiaľ ste sním na rovnakom území (v prípade nevyskúmaných Ciest, viď Výskum).

 • Vojenská základňa
  - Umožňuje navýšiť maximálny počet vojakov o 2 000 (jedna vojenská základňa = 3 000 vojakov; 1 000 vojakov môžete mať bez vojenskej základne).
  - Maximum vojenských základní je 50 (maximum vojakov = 101 000 (základ + vojenské základne = 1 000 + {50 x 2 000}; maximum vojakov s výskumom Vojenská reforma = 201 000, viď Výskum).
  - Cena vojenskej základne je 200 mincí.
  - Predaj je možný zadaním záporné hodnoty do pole pre nákup, je však zo stratou 50 % nákupné ceny.

 • Zásoby
  - Slúžia k obžive armády.
  - Cena zásoby je 0,1 mince. Produkuje sa však i cez pole a stáda (viď. Výstavba).
  - Zásoby sa nedajú nakupovať v nepriateľskej provincii a na mori.
  - Maximálny počet zásob ku nakúpení o 1. hernom dni = 10 000 zásob (po každom prepočte zvýšený o 20 %).
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do poľa pre nákup, je však zo stratou 50 % nákupné ceny.


 • Loďstvo


  - V položke Loďstvo môžete spravovať svoju flotilu, zväčšovať ju, sledovať jej aktuálny stav alebo ju presúvať.

 • Princíp správy loďstva
 • - Celková sila loďstva sa skladá len zo sily bojových lodí, jedná sa teda o počet bojových lodí vynásobený ich silou.
  - Počet bojových lodí nie je limitovaný.
  - Navyšovanie počtu bojových lodí je možné iba v provincii, v ktorej je postavený prístav (viď Provincie).

 • Bojová loď
 • - Bojová loď slúži k námorným bojom a na transport pechoty (útočná i obranná sila = 10) (viď Útok)). 1 loď prepraví maximálne 100 vojakov.
  - Cena bojovej lode je 15 mincí.
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do poľa pre nákup, je však zo stratou 50 % nákupnej ceny.

 • Rybárska loď
 • - Produkuje Vám 3,5 mince za deň.
  - Maximum rybárskych lodí je 500.
  - Cena rybárskej lode je 60 mincí.
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do poľa pre nákup, je však zo stratou 50 % nákupnej ceny.
  - Spustením produkcie zásob za 1 000 mincí Vám rybárska loď produkuje 125 zásob za deň.
  - Vylepšením produkcie za 1 200 mincí Vám rybárska loď produkuje 300 zásob za deň. Vylepšenie sa dá previesť len 1×.

 • Aktuálny stav loďstva
 • - Počet mincí
  - Celková sila loďstva
  - Počet bojových lodí
  - Počet rybárskych lodí
  - Lokalizácia loďstva
  - Možnosť budovania loďstva

 • Presun loďstva
 • - Pokiaľ má Vaše pechota presun ihneď, Vaše loďstvo môže vyplávať na more.
  - Pokiaľ má Vaše loďstvo presun ihneď, Vaše armáda sa môže vylodiť na pevninu.
  - Presun do akejkoľvek morskej oblasti je za 12 hodín (maximum súvislých presunov = 1).
  - Pechota sa takisto môže vylodiť a presunúť do niektorej provincie. Presun pechoty je mierne odlišný (vid Pechota).

  SPÄŤ NA ZAČIATOK MANUÁLU

  Provincie


  - V položke provincie môžete spravovať svoje provincie (maximálne 4), brániť ich, sledovať ich aktuálny stav alebo ich predávať.

 • Domovská provincia (Zlato/Diamanty)
 • - Produkuje Vám 600 mincí za deň, produkcia sa s každým prepočtom zdvíha o 10 %.
  - Maximum miest je 25.
  - Nachádza se tu hlavné mesto národa (viac Hlavné mesto).
  - Od začiatku veku je tu postavený prístav.

 • Provincia (Striebro/Korenie)
 • - Produkuje Vám 400 mincí za deň, produkcia sa s každým prepočtom zdvíha o 10 %.
  - Maximum miest je 15.

 • Ostrovné provincie (Meď/Ovocie)
 • - Produkuje Vám 200 mincí za deň, produkcia sa s každým prepočtom zdvíha o 10 %.
  - Maximum miest je 10.

 • O provincii
 • - Typ zamerania provincie
  - Denný zisk z provincie
  - Obranná sila
  - Názov hlavného mesta
  - Počet postavených miest
  - Možnosť budovania prístavu
  - Predávanie provincie (viac Preberanie)

 • Bane
 • - Každý prepočet sa pripočíta k výdavku provincie o 30 % viac minci (Výdavok provincie krát 1,3).
  - Počiatočná cena baní je 5 000 mincí, s každým prepočtom rastie o 5 %.
  - Predaj je možný 24 hodín po dobytí provincie či jej prevzatím od iného hráča, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.

 • Obranný val
 • - Slúži k obrane vami spravovanej provincie (obranná sila = 140 000). Pokiaľ úspešne odrazí útok nepriateľa, zostáva jeho sila nezmenená.
  - Cena obranného valu je 20 000 mincí.
  - Predaj je možný, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.
  - Maximálna obrana provincie bez výzkumu hliadkové veže je 640 000 (obranný val + 50 000 provinčních vojakov = 140 000 + 500 000).
  - Maximálna obrana provincie s výzkumom hliadkové veže je 1 140 000 (obranný val + 100 000 provinčních vojakov = 140 000 + 1 000 000).

 • Prístav
 • - Umožňuje stavať lode.
  - Cena prístavu je 1 000 mincí.
  - Prístav sa dá postavit iba vo Vami vlastnenej provincii, ktorá zároveň susedí minimálne s jednou morskou oblasťou (viz Loďstvo).
  - Predaj je možný 24 hodín po dobytí provincie či jej prevzatím od iného hráča, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.

 • Sýpka
 • - Slúži k ukladaniu zásob potrebných pre provinčných vojakov.
  - Cena sýpky je 1 000 mincí.
  - Je postavená od začiatku veku s maximálnou kapacitou 2000 zásob.
  - 1. vylepšením kapacity za 1 000 mincí zvýšite maximálnu kapacitu o 10 000 zásob a rovnakú čiastku zásob nájdete tiež vo vnútry sýpky.
  - Cena každého nasledujúceho vylepšenia a každá nasledujúca vylepšená kapacita zvýši maximálnu kapacitu o 50%. Počet vylepšení je neobmedzený.
  - Do sýpky môže zásoby posielať hrač rovnakého, či spojeneckého národa, ktorý sa nachádza v danej provincii.
  - Zo sýpky môže zásoby vyberať ten istý hrač ktorý ich tam môže posielať, ale musí mať hodnosť aspoň **.

 • Opustenie provincie
 • - Po opustení provincie či zmazaní jej majiteľa ju spravuje národ (provincia sa bráni, akoby patrila danému národu, ale nezarába žiadne mince).


  Výstavba


  - V položke Výstavba môžete spravovať svoje osady, polia, stáda či otrokov.

 • Osada
 • - Slúži k vytvoreniu priestoru pre 6 arov poľa a 5 kusov stád.
  - Maximum osád je 50.
  - Cena osady je 50 mincí.
  - Predaj je možný zadáním zápornej hodnoty do poľa pre nákup, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.

 • Pole
 • - Produkuje Vám 2 mince za deň.
  - Cena poľa je 10 mincí.
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do políčka pre nákup, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.
  - Spustením produkcie zásob za 500 mincí Vám pole produkuje 100 zásob za deň.
  - Vylepšením produkcie za 1200 mincí Vám pole bude denne produkovať 250 zásob. Vylepšiť je možné iba 1×.

 • Otroci
 • - Produkuje Vám 9,5 mincí za deň.
  - Maximum otrokov je 50. Viac ako 50 ich však je možné získať útokom na hráča (viac Útok).
  - Cena otrokov je 120 mincí.
  - Predaj je možný zadaním zápornej hodnoty do políčka pre nákup, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.

 • Stádo
 • - Produkuje Vám 3 mince za deň.
  - Cena stáda je 40 mincí.
  - Predaj je možný zadaním zapornej hodnoty do políčka pre nákup, je však so stratou 50 % nákupnej ceny.
  - Spustením produkcie zásob za 700 mincí Vám pole produkuje 150 zásob za deň.
  - Vylepšením produkcie za 1200 mincí Vám pole bude denne produkovať 350 zásob. Vylepšiť je možné iba 1×.

  - Musíte sa prihlásiť do hry každý 2. deň (48 hodín), inak Vaše polia, stáda a otroci prestanú produkovať mince.
  - Pokiaľ sa hráč nachádza na mori, nemôže nakupovať budovy.


  Mapa


  - V položke Mapa uvidíte aktuálne obsadenie provincií jednotlivými národmi.

 • Možnosti mapy
 • - Jeden klik na provinciu = Aktivácia informačného okna
  - Ďalší klik na provinciu = Deaktivácia informačného okna
  - Dvojklik na provinciu = Presmerovanie do sekcie Zoznam
  - Po najdení na nápis ŠTATISTIKA sa zobrazí absolútne a percentuálne obsadenie provincií podľa národov/aliancií

 • Informačné okno
 • - Správca provincie
  - Obrana provincie
  - Čas obsadenia provincie
  - Hlavné mesto provincie
  - Možnosť budovania prístavu
  - Počet miest v provincii
  - Počet hráčov v provincii
  - Počet zásob v sýpke provincie (môžu vidieť hráči Vášho a spojeneckého národa)

 • Odpočet konca veku
 • - Po dosiahnutí potrebného počtu provincií národom či alianciou môžete pod mapou nájsť odpočet držania mapy pre výhru.
  - Odpočet sa tiež spustí 24 hodín pred koncom veku (časový limit).

  ZPĚT NA ZAČÁTEK MANUÁLU

  Mesto


  - V položke Mesto môžete spravovať svoje mestá (maximálne 100), brániť ich, sledovať ich aktuálny stav alebo ich predávať.
  - Založenie mesta stojí 1 000 mincí. Na začiatku je v ňom 500 obyvateľov.

  - Mestá je možné predávať aj hromadne.
  - Hráč si môže mesto pomenovať v rámci pravidiel, ako chce. (Môže používať len slušné názvy miest, žiadne vulgarizmy.)
  - Môžete založiť aj viac miest naraz, do miest je možné rovno dokúpiť populáciu (stačí nechať zaškrtnuté tlačítko Po postavení miest rovno dokúpiť populáciu).

  - Hráč môže stavať mestá len na území svojho národa, nikde inde to nie je možné.
  - Hráč môže spravovať mesto až od hodnosti *.
  - Hráč môže založiť mesto až po tom, čo dosiahne veku 2 dní.

  - Hráč si tu tiež musí nastaviť % rozloženia zamerania mesta:
  - Peniaze - produkuje peniaze
  - Kone - produkuje útočných vojakov
  - Kov - produkuje obranných vojakov
  - Jedlo - produkuje zásoby pre armádu

  - V tejto sekcii môžete nájsť informácie o Vašich mestách a tiež vstupovať do Vašich miest pomocou mestskej brány. Po výbere jedotlivého mesta v ňom nájdete možnosť nákupu obyvateľov, ktorí vyrábajú denne mince, vojakov či zásoby.
  - Je tu tiež možnosť zaslania mincí sebe, hráčovi z národa alebo zmena zamerania mesta.

 • Štatistika miest
 • - Je tu zobrazený počet miest a ich celková populácia.
  - Ďalej tu nájdeme dennú produkciu miest a ich priemerné zameranie.
  - Môžeme tu tiež vidieť celkový počet jednotiek v mestách.
  - Ak nemáme vybraté (kliknutím na mesto) mesto, zobrazí sa celková štatistika.
  - Ak sme vybrali mestá (kliknutím na mestá) zobrazí sa iba štatistika vybratých miest.

  PRODUKCIA MIEST


 • Populácia
 • - Populáciu môžete kupovať denne kliknutím na tlačítko ZVÝŠIŤ POPULÁCIU.
  - Zvýšiť populáciu môžete:
  a) Podľa zamerania miest: (všetky mestá, peniaze, kone, kov, jedlo či bojové lode).
  b) Podľa provincie, kde ležia: (Všetky mestá, (názov_provincie)).
  c) Individuálne v každom meste.
  - Populácia sa môže navýšiť tiež ľubovolne zadaním hodnoty 0 - 500 obyvateľov za deň do jedného mesta.
  - Cena za obyvateľa je 2 mince.
  - Jeden obyvateľ produkuje za deň 0,4 mince.
  - Pri 5 000 obyvateľoch nastáva blok a nie je možné posielať ďalších obyateľov do mesta (bez výskumu Kanalizácia).

  - Celkový výnos jednotlivých miest sa automaticky prepočítava počtom obyvateľov vynásobeným koeficientom.

 • Zameranie
 • - Zameranie mesta je možné zmeniť za 15 mincí pri zmene 2 % nastavenia výroby.
  - Zameranie miest je možné meniť jednotlivo aj hromadne.
  - Produkcia miest je u národov rovnaká.
  - Mestá môžu produkovať 2 - 4 suroviny.
  - Maximálna produkcia suroviny je 70 %.
  - Výnimkou sú hlavné mestá provincií - po dobytí je produkcia 90 % na mince a 10 % na zásoby.

 • Výpočet produkcie
 • Zameranie mestaVýpočet produkcie:1 000 obyvateľov se 100% produkciou vyrobí
  Peniaze[Počet obyvateľov * 0,40] * (% produkcie / 100)400 mincí
  Kone[(Počet obyvateľov * 0,40) / (cena útočného vojáka * 0.60)] * (% produkcie / 100)333 útočníkov
  Kov[(Počet obyvateľov * 0,40) / (cena obraného vojáka * 0.60)] * (% produkcie / 100)666 obráncov
  Zásoby[(Počet obyvateľov * 0,40) / (cena zásob * 0.60)] * (% produkcie / 100)6 666 zásob

 • Denné posielanie obyvateľov do miest vzhľadom na umiestnenie na mape
 • Poloha mestaPostih
  Územie vlastného národabez obmedzenia
  Územie spojeneckého národabez obmedzenia
  Územie mierového národazníženie o 25 %
  Územie neutrálneho národazníženie o 50 %
  Územie nepriateľského národanelze nakupovat

 • Denná výroba miest vzhľadom na umiestnenie mesta na mape
 • Poloha mestaVýroba
  Územie vlastného národabez postihu
  Územie spojeneckého národabez postihu
  Územie mierového národas postihom 20 %
  Územie neutrálneho národas postihom 30 %
  Územie nepriateľského národas postihom 50 %

 • Výber/posielanie surovín na svoje konto/inému hráčovi vzhľadom na umiestnenie mesta na mape
 • Poloha mestaVýroba
  Územie vlastného národabez ztráty
  Územie spojeneckého národabez ztráty
  Územie mierového národase strátou 10 %, ktoré pripadnú majiteľovi provincie
  Územie neutrálneho národase strátou 20 %, ktoré pripadnú majiteľovi provincie
  Územie nepriateľského národase strátou 40 %, ktoré pripadnú majiteľovi provincie
  - Stráty sa týkajú len mincí a zásob


  MESTSKA BRANA


  - Do mestskej brány ide vstúpiť tiež dvojklikom na miest.

 • O meste
 • - Provincia (umiestnenie mesta)
  - Populácia mesta
  - Denná výroba mesta
  - Zisk z zdanení hráčov (viz Hlavní mesto)
  - Obranná sila
  - Predanie mesta (viz Preberanie)

 • Mestská pokladnica
 • - Sem sa ukladá produkcia obyvateľov mesta (mince, zásoby a vojaky).
  - Produkcia mesta sa vkladá do pokladnice každý deň po 18:00.
  - Produkciu mesta v pokladnici môžete poslať sebe alebo hocijakému hráčovy z Vašého národa. (POZOR : Mince, ktore sú zobrazené v pravom panelu máte ako občan pri sebe a niesu v pokladnici mesta!).
  - Výber (Všetky mesta, peniaze,kone, kov alebo jedlo) umožňuje vybrať, alebo poslať inému hráčovi, výnos z pokladnici všetkých miest naraz, pri hromadnom výberu je nutne potvrdiť vyskakovacie okno.
  - Výber z pokladnice je umožnený 2 hodiny po reštartu.
  - Vojakov alebo zásoby sa môžu poslať hráčom národa, ktorý sa nachádzajú v národe alebo spojeneckej provincii.
  - Nedá sa posielať ani vyberať z mesta, pokiaľ sa hráč nachádza na mori.

 • Hradby
 • - Slúži k obrane mesta ktoré spravujete (obranná sila = 50 000). Pokiaľ úspešne odrazí útok nepriateľa, ich sila zostava nezmenená.
  - Cena hradieb je 5 000 minci.
  - Hradby sa dajú postaviť v Vami spravovanom meste s minimálnou populáciou 3 000 obyvateľov.
  - Predaj je možný, je však so skratkou 50 % nekúpnej ceny.
  - Z pevnenie hradieb za 500 mincí Vám hradby bránia mesto s obrannou silou o 5 000 vyššou. Z pevnenie hradieb ide učiniť po nárastu populácie mesta o 1 000 obyvateľov.
  - Maximálna obrana mesta nie je limitovaná (obranná sila hradieb + obranná sila obranných vojakov).
  - Hradby sa dajú hromadne nakúpiť, vylepšovať alebo predávať.

 • Doky
 • - Produkujú Vám 100 bojových lodí za deň.
  - Cena Dokov je 3 000 minci.
  - Doky idú postaviť iba za pritomnosti pristavu v Vámi vlastnenej provincii typu domovska provincia či ostrovná provincia (viz Provincie)
  - Bojove lode sa z dokov môžu posielať hráčom národa, ktorý sa nachádzajú v národnej či spojeneckej provincii.
  - Vylepšením produkcie za 3 000 minci Vám Doky produkujú 200 bojových lodí za deň. Vylepšiť sa dá iba 1x.
  - Doky idú hromadne nakúpiť i vylepšiť.

 • Opustenie mesta
 • - Po opustení mesta či zmazaniu jeho majiteľa ho spravuje národ (Mesto sa bráni, ako by patrilo danému národu, ale produkuje suroviny).


  Hlavné mesto


  - Hráči s ** a vyššou hodnosťou majú prístup do hlavného mesta.
  - Hráči s ** majú limit na posielanie minci z HM, tento limit určuje vládca alebo hráči s *** - tento limit sa pohybuje v absolútnej hodnote, po dosiahnutí limitu bude hráč s ** môcť vyber zopakovať po uplynutí 4 hodín.
  - V meste je po reštartu 5 000 minci, 5 000 obyvateľov a 500 obranných jednotiek.
  - Hlavne mesto má 1,5x väčšiu produkciu.
  - Hlavne mesto ma 100 % produkcii na mince a behom veku to nie je možne zmeniť (aj pokiaľ je dobyté iným národom).
  - Z mesta ide odosielať mince i vtedy, ak mesto dobyl iny národ, ale nestihol ho vydrancovat.
  - Z HM idú posielať mince spojeneckému národu nebo hráčovy rovnakého národa.
  - Zrážky pre rovnaký národ nie sú.
  - Zrážanie pre spojencov 10 % z posielaných minci.
  - Spravovanie mesta pripadá hračovy ktorý ma najviac hlasov, tj. Vládcovy.
  - Nedá sa predať a nie je možne zmeniť jeho zameranie.
  - Všetky výdavky z mesta, ale aj príjmy do neho sa zaznamenávajú v Impérium-Události..
  - Pokiaľ nemá národ vyskúmaný výskum diaľnice, musí byť v domovskej provincii, ak chce odoslať mince do HM.
  - Nie je možne poslať ani vyberať mince z hlavného mesta, pokiaľ sa hráč nachádza na mori.
  - Je tu vidieť koľko minci príde na prepočet, od osobnej výroby hráčov, do hlavného mesta – kolónka Dane.

  ZPĚT NA ZAČÁTEK MANUÁLU

  Správa


  - Pomocou použitia základných html tagov tu môžete vytvoriť vodcovské odkazy, obsahujúce maximálne 1 000 znakov.
  - Možno tu spustiť národnú alebo VIP anketu, viditeľnú po vstupe do VIP fóra (hlasovať v nej môžu hráči s minimálnou hodnosťou **).
  - Nastavuje sa tu tiež uvítacia pošta, ktorú dostane nový hráč po registrácii účtu od vedenia národa.


  Hodnosti


  - Sem môže vládca či zástupca nastavovať hodnosti jednotlivým hráčom v národe.
  - Je tu tiež vidieť výroba minci a zásob hráča, keď ma dokončenú registráciu (nedoregistrovaný hráč je zvýraznený tučným písmom) alebo keď je hráč nováčik. Hráči, ktorý nevyrábajú majú preškrtnutú výrobu.
  - Je tu tiež celkový zisk mincí z dani a celková produkcia zásob hráčov.
  Národ Detaily Vedení národu
  Dom. prov. Hl. město Zlatá * *** ** * Hráč Rebel Vyhnanec
  Římané Noricum Virunum Konzul Generál Legát Tribun Centrurion Rebel Vyhnanec
  Germáni Venedia Pregnora Vládce Germánu Velitel vojska Velitel Velitel kmene Vazal lidu Rebel Vyhnanec
  Egypťané Cyrenaica Cyrene Faraón Velitel vojska Vezír Správce Egyptský občan Rebel Vyhnanec
  Řekové Thracia Philippopolis Vrchní konzul Druhý konzul Stratég Velitel řádu Tribun lidu Rebel Vyhnanec
  Peršané Syria Antiochia Král Velitel armády První velitel Druhý velitel Králuv vazal Rebel Vyhnanec
  Kartaginci Numidia Cirta První sufet Druhý sufet Senátor Kněz Kartaginský občan Rebel Vyhnanec
  Keltové Aremorica Condate Redonum Náčelník Zástupce náčelníka Druid Válecník Keltský občan Rebel Vyhnanec
  Skythové Colchis Dioskurias Král Kmenový náčelník Starší Rodový vůdce Kočovník Rebel Vyhnanec

 • Vládca (zlatá *)
 • - Nastavuje hodnosti ostatným hráčom.
  - Vytvára vodcovské odkazy.
  - Vytvára národnú anketu a uvítaciu poštu.
  - Nastavuje odkaz na národne stránky.
  - Môže vyhodiť hráča do vyhnanstva.
  - Môže prijať alebo odmietnuť žiadosť hráča stať sa vyhnancom.
  - Vládca si môže sám nastaviť status "vyhnanec".
  - Môže písať na veliteľské, spojenecké a VIP fórum.
  - Môže zmazať príspevky na národnom, spojeneckom a VIP fóru.
  - Môže vidieť národne výskumy a posielať na nich mince.
  - Nastavuje limit pre hráča s ** na posielanie minci z HM.
  - Môže prijať návrhy hráča pre vstup do národa.
  - Možnosť vyhadzovania hráčov so saveloginom a nedoregistrovaných 2 hodiny od restartu.

 • Zástupca (***)
 • - Má skoro rovnaké práva ako vládca.
  - Nemôže povýšiť hráča na ***, maximálne na ** avšak môže degradovať sám seba.
  - Nemôže vyhadzovať k vyhnancom ani prijať či odmietnuť žiadosť hráča stať sa vyhnancom, ale môže prijať návrhy hráča pre vstup do národa.
  - Nemôže mazať príspevky vládcom národa.
  - Maximum hráčov s *** v národe je 7.

 • Radca (**)
 • - Má prístup do hlavného mesta.
  - Má možnosť preberať mestá a provincie svojho či spojeneckého národa.
  - Môže písať na spojenecké fórum.
  - Má limitovo obmedzené odosielanie mincí z HM. Tento limit nastavuje *** a vládca. Po dosiahnutí limitu sa limit automatický obnoví po 4 hodinách.
  - Má možnosť vstúpiť do sekcie Udalosti.
  - V sekcii výskum vidí hotové výskumy národa.
  - Môže vyberať zásoby z národnej a spojeneckej sýpky.

 • Pobočník (*)
 • - Má prístup na VIP fóra.
  - Má možnosť preberať mestá a provincie svojho národa, ktoré majú status “Spravuje národ“.
  - Od tejto hodnosti je možne zúčastniť sa rychloveku.
  - Má možnosť útočiť na mesta a provincie.

 • Hráč (bez hodnosti)
 • - Má prístup do svetového, národného a chatového fóra.
  - Môže sa pozrieť na zmluvy v impériu.
  - Môže útočiť len na hráčov a provincie, ktoré nepatria žiadnemu národu.
  - Môže posielať zásoby do sýpky.

 • Rebel
 • - Ma zákaz útočiť a nedá sa ho voliť.
  - Pokiaľ je hráč rebelom 2 dny po sebe je vyhodený k vyhnancom.

 • Vyhnanec
 • - Hráč má možnosť požiadať o vyhnanstvo v sekcii Voľba..
  - Vládca ma 1 deň na prijatie, či odmietnutie žiadosti o vyhnanstvo.
  - Emigrácia nastane pokiaľ vládca žiadosť hráča o vyhnanstvo prijem, potom hráč môže prejsť k inému či rovnakému národu.
  - Únik z národa. Hráč z národa utečie, pokiaľ vládca zamietne jeho žiadosť alebo do 1 dna neodpovie.
  - Vládca môže vyhodiť hráča i bez jeho žiadosti, potom sa hráč nemôže vrátiť do toho iste národa.
  - Vládca 1. Deň vyhadzovať nemôže, od 2. Do 5. Herného dňa musí mať minimálne min. 35% hlasov a od 5. herného dňa veka musí mať min. 50%.
  - U vyhadzovania hráčov sa hlasy vodca vypočítavajú podľa hlasov aktívnych hráčov (Musíte sa prihlásiť do hry každý 2.deň (48 hodín).).
  - 2. Hráč s najväčším % hlasov, aby mohol byť vyhodený, musí mať minimálne 15 % hlasov.
  - Vyhnanec môže prejsť k inému národu aj na inú hernú mapu.
  - Vyhnanec môže prejsť k inému národu až po uplynutí 24 hodín od jeho príchodu do vyhnanstva.
  - Vyhnanca musí prijať vedenie národa, do ktorého chce prestúpiť.
  - V sekcii Hra-Prestup môže vyhnanec požiadať o prijatie do národa.
  - Vládca v sekcii Správa-Spravovanie môže prijať alebo odmietnuť žiadosti vyhnancov o prijatie do národa.


  Voľba


  - V položke Voľba máte možnosť si zvoliť vodcu, ktorý bude viesť Váš národ.
  - Nie je možné voliť hráča so statusom rebel a hráč nemôže voliť sám seba.
  - Volit a útočit ihned může hráč, který se zaregistruje a logne 1. den, další hráči po 48 hodinách od registrace.
  - Pokiaľ je zvolený nový vodca, pôvodný vodca sa stane hráčom bez hodnosti.


  Výskum


  - V položke Výskum sa nachádzajú výskumy, ktoré ma alebo môže urobiť Váš národ. Taktiež je tu cena každého výskumu.
  - Výskum si volia hráči sami.
 • Rozdelenie Výskumu
 • Osobný Výskum
 • - Musí sa zaplatiť cely naraz.
  - Vylepšuje parametre len u hráča, ktorý si ho vyskúma.
  Názov projektu Účel Cena
  Mlyn Vylepšenie Mlynu sa výplata z Polí zvýši na 5 minci. 5 000
  Šľachtenie zvierat Tento výskum zvýši výnos Stád z 3 minci na 4,5 minci. 2 000
  Bič Poslušnosť otrokov zvyšuje ich výdavku na 12,5 minci. 1 800
  Siete Kvalitné Siete zvyšujú výplatu Rybárskych lodí na 5 mincí. 5 700

 • Národný Výskum
 • - Zlepšuje parametre, respektíve umožňuje nové možnosti u celého národa, ktorý si ho vyskúma.
  - Hráč s minimálnou hodnosťou *** môže poslať mince na výskum, pokiaľ pošle viac, než je treba na vyskúmanie, tak sa mu zvyšok peniazi vráti naspäť.
  Výskum Účel Cena
  Hliadkové veže Hliadkové veže umožňujú brániť provinciu s 100 000 vojakmi. 325 000
  Hospodárenie Množstvo osád u jedného hráča sa zvýši z 50 na 100. 100 000
  Kanalizácia Po splnení ide poslať do miest ďalších obyvateľov nad 5000. 115 000
  Katapult Umožní útok na nepriateľskú domovskú provinciu. 130 000
  Pracovné nástroje Nárast populácie v mestách za prepočet zvýšený o 50 %. 100 000
  Diaľnice Umožňujú poslať mince do hlavného mesta a pritom nemusíte byť v Domovskej provincii. 50 000
  Vojenská reforma Vojenské základne budú môcť udržovať 2x viac vojakov. 300 000
  Zavlažovanie Efektívne Zavlažovanie zvýši výrobu v mestách o 20 %. 200 000
  Blesková vojna Blesková vojna s mierovým národom začína za 1 deň. 130 000

  - K efektu zvýšenia nárastu populácie v mestách u provinčných nástrojov dochádza behom nasledujúceho prepočtu, u neskôr založených miest ide hneď kúpiť 750 obyvateľov.

  - Po vyzkoumání výzkumu Blesková vojna se v sekci Správa/Smlouvy objeví tlačítko překvapit.
  - Výskum Blesková vojna môže národ i aliancia využiť len 1×. Je to spoločný výskum pre alianciu, mince sa na neho zdielajú v rámci aliancie. Pokiaľ národy uzavrú spojenectvo, ich mince vložené do tohto výskumu sa sčítajú. Mince nad požadovanou cenou výskumu sa však národom nevracajú. Novo vzniknutá aliancia navyše nemôže použiť Bleskovú vojnu, pokiaľ ju už skôr samostatne použil niektorý z národov.


  Zmluvy


  - Tu môžete ponúkať a prijímať zmluvy.
  - Pri prijatí spojeneckej zmluvy sa automaticky schvália ostatné predložené zmluvy a pokiaľ by nejaká z nich umožňovala vytvorenie väčšej aliancie, než je možné, tak sa zmaže.
  - Vo veku štvoraliancie sa po vytvorení 1. aliancie automaticky vytvorí 2. aliancia.
  - Pri vypovedaní zmluvy sa Vám v pravom paneli spustí odpočítavanie do neutrality.
  - Maximálna dĺžka zmluvy je 4 dni.
  - Zmluvy je možné predkladať až po 2 hodinách od reštartu.
  - Pokiaľ je medzi dvoma národmi predložená zmluva a niektorý z týchto dvoch národov vykoná útok na druhý národ, zmluva sa buď automaticky stiahne alebo odmietne, podľa národu, ktorý útok previedol (a zobrazí vo Fórum / Zmluvy).

 • Zjednotenie zmlúv spojencov po vytvorení aliancie vo veku typu dvojaliancie
 • - Mier 3 dni, mier 2 dni => mier 2 dni
  - Mier, neutralita => mier
  - Mier, vojna => nie je možné uzatvoriť spojeneckú zmluvu, pokiaľ jeden z národov má vojnu s iným národom.
  - Predložené mierové zmluvy sa vynulujú.

 • Sjednocení smluv spojenců po vytvoření aliance ve věku typu čtyřaliance
 • Jakmile se zkompletuje jedna 4-aliance, vytvoří se automaticky i ta druhá a teprve pak může jedna aliance vyhlásit té druhé.

  Diplomatické vzťahy


 • Spojenectvo
  - Presun cez spojenecké provincie je časovo rovnaký ako presun cez vlastné provincie. Viac o presunoch v sekcii Presuny.

  - Spojencom sa dajú predávať a preberať provincie a mestá, mestá so stratou 10 % populácie.

 • Mier
  - Na mierovú provinciu nie je možné sa presunúť, ale ak sa hráč nachádza v mierovej provincii môže sa po nej presúvať, aby nezostal zaseknutý a mohol sa dostať domov.

 • Neutralita

 • Vojna

 • Kapitulácia
 • - Kapitulovať môže len vodca národa.
  - Národ môže kapitulovať len pokiaľ prišiel o svoju DP a nevlastní ju spojenecký národ.
  - Vo vekoch typu deathmatch a štvoraliancia sa dá kapitulovať len všetkým, v ostatných typoch vekov len národom, s ktorými je vojna.
  - Víťazný národ má možnosť presunu po území kapitulovaného národa po 4 hodinách, pokiaľ ho kapitulovaný národ už vlastnil 20 hodín (tiež má možnosť sa na jeho území presunúť z územia národa, ktorý s ním má mier alebo spojenectvo).
  - Víťazný národ môže kapitulovanému národu preberať provincie a mestá a dobýjať hráčov.
  - Populácia miest sa pri prevzatí nestráca.
  - Pri dobytí hráča sa len zabavia peniaze a zásoby.
  - Pri prevzatí provincie alebo mesta sa obrancovia rozpustia.
  - Víťazný národ môže kapitulovanému národu prevziať domovskú provinciu a hlavné mesto bez čakacej lehoty.
  - Pokiaľ určitému národu (alebo aliancii) kapitulujú všetky živé národy - stáva sa víťazom (s tým súvisí i zmena, že 100 % mapy znamená okamžité víťazstvo).
  - V dvojaliancii národ, ktorý kapituluje, potom nemôže nič preberať spojencovi.
  - Pokiaľ víťazný národ v dvojaliancii kapituluje, spojenci mu môžu preberať ľubovoľné provincie, mestá bez straty populácie, hlavné mesto a domovskou provinciu.
  - Kapitulujúci národ nemôže útočiť na víťazný národ, ani sa presúvať do jeho provincií (pokiaľ už je na jeho území, môže sa po jeho území presúvať).
  - V Impérium/Národy sa zobrazí vzťah po kapitulácii ako Kapitulácia.
  - Kapitulácia sa zobrazí v sekcii Fórum/Zmluvy, kapitulujúci národ a víťazný národ potom spolu nemôžu zadávať žiadne zmluvy.
  - V histórii útokov sa útok od víťazného národa na kapitulujúci národ zobrazí ako prevzatie provincie/mesta (u hráčov ako dobytie).

  ZPĚT NA ZAČÁTEK MANUÁLU

  Zoznam


  - V položke Zoznam si môžete vyhľadať provincie, mestá a hráčov jednotlivých národov.

 • Zobraziť provincie
 • - Prehľad všetkých provincií a ich vlastníkov.

 • Zobraziť mestá
 • - Prehľad miest podľa obsadenosti, provincie a národa.

 • Zobraziť mestá a provincie užívateľa
 • - Prehľad miest a provincií jednotlivých hráčov.

 • Zobraziť hráčov a mestá podľa provincie alebo oblasti
 • - Prehľad hráčov a miest, ktoré nájdeme vo vybranej provincii alebo oblasti.

 • Zobraziť užívateľa
 • - Tu môžete hľadať podľa národa, sily, mena, online, zmrazenia, veku a tiež si môžete nájsť hráčov, ktorí sú v rovnakej provincii, v ktorej sa nachádzate.


  Národy


  - Táto sekcia je rozdelená podľa jednotlivých národov (medzi národmi sa prepína pomocou národných znakov).

 • O národe
 • - Meno domovskej provincie
  - Meno hlavného mesta
  - Meno vládcu národa
  - Počet hráčov
  - Počet miest a provincií
  - Počet obyvateľov
  - Silu pechoty
  - Silu flotily
  - Mocnosť
  - Počet vyhratých bitiek
  - Celkový čas strávený v hre za celý národ
  - Dátum najnovšej registrácie do národa
  - Národné stránky
  - Štatistika a úspešnosť víťazstiev národa
  - Diplomatické vzťahy národa

  Maximálny počet hráčov v národe je 40 hráčov.
  Maximálny rozdiel hráčov v národoch je stanovený podľa vzorca: (CELKOVÝ POČET HRÁČOV (BEZ VYHNANCOV) / POČET ŽIJÚCICH NÁRODOV) + 3


  Udalosti


  - V položke Udalosti môžete filtrovať prehľad jednotlivých činov v národe.
  - Môžete tu nájsť udalosti spojené s obrnením mesta či provincie.
  - Vidíme tu posielanie mincí z/do hlavného mesta.
  - Zmenu hodností hráčov, zmenu nastavenia limitu pre výber z hlavného mesta.
  - Do tejto položky má prístup vládca a hráči s ***, ** a *.


  Štatistika


  - V položke Štatistika vidíte 10 najlepších hráčov hry.

 • Najlepší hráči podľa kategórie
 • - Najsilnejší hráč
  - Najmocnejší hráč (Moc = [(sila vojska + 1)*(sila lodí + 1)*(počet provincií + 1)] / 100)
  - Najlepší veliteľ
  - Najčastejší online hráč

 • Celková štatistika
 • - Tu sú zoradení všetci hráči v hre podľa vyššie uvedených kategórií.


  Víťazi


  V položke Víťazi nájdete prehľad víťazných národov či aliancií z minulých vekov.

 • Prehľad víťazných národov
 • - Číslo veku
  - Typ veku
  - Víťazná aliancia
  - Obrázok mapy (až od XII. veku)
  - Obrázok štatistiky národov (až od XII. veku)
  - Štatistiky hráčov (až od XVII. veku)
  - Dátum začiatku veku (až od XV. veku)
  - Dátum konca veku (až od XV. veku)

  ZPĚT NA ZAČÁTEK MANUÁLU

  Fórum


  - V položke Fórum môžeme komunikovať s ostatnými hráčmi v Rímskom Impériu, vyjadriť svoj názor, prípadne reagovať na ostatné príspevky.
  - Komunikácia na fórach sa riadi Moderátorskými pravidlami, ktorých dodržiavanie sledujú moderátori.
  - Keď sú na fóre nové príspevky, je pri mene fóra zobrazený symbol *.
  - Keď Vám bude zmazaný príspevok, zobrazí sa táto informácia v hráčskych udalostiach a príde Vám poštou správa.

 • Možnosti písaní správy
 • - Kliknutie na nick hráča na fóre spôsobí, že sa do textu správy pridá jeho nick aj s dvojbodkou (a medzerou), napr. : Karol.
  - Pri ďalšom kliknutí na nick, napr. na nick niekoho iného sa ešte pred prvý kliknutý nick umiestni ten druhý nick s čiarkou, napr. : Karol, Peter.
  - Pri kliknutí na nick a držaní ctrl sa vytvorí nad doterajším textom nový riadok s nickom, na ktorý bolo kliknuté.
  - Pri dvojkliku na nick sa vypíše nick aj s dátumom príspevku: Karol (Kartáginci) 08.01.2011 16:50:58:, dá sa tiež použiť opakovane.

 • Smajlíci
 • - Väčšina smajlíkov ide vyvolať viacerými kombináciami znakov, ako napr.: :P,:D.

 • Palcovanie
 • - Príspevkom sa dá dať palec hore alebo dole.
  - Po udelení palca nejde zmeniť ani zrušiť udelený palec.


  Svetové fórum


  - Prístup na toto fórum majú všetci hráči.
  - Väčšinou sa na tomto fóre riešia "nediplomatické" rozbroje, alebo akékoľvek iné otázky, ktoré neporušujú pravidlá, týkajúce sa hry.


  Národné fórum


  - Je to fórum, na ktoré majú prístup len hráči daného národa.
  - Slúži na komunikáciu v rámci národa.


  Oznámenia


  - Možnosť vkladať príspevky je poskytnutá hráčom s *** a vládcovi, ostatní môžu len čítať.
  - Pri poslaní príspevku nastavte minimálnu hodnosť hráčov, ktorí môžu príspevok čítať.


  VIP fórum


  - Tu majú prístup len hráči s *, ** a *** a vládcu.
  - Jedine tu môžete vidieť VIP anketu.
  - Najčastejšie sa tu plánuje taktika národa.


  Veliteľské fórum


  - Tu majú prístup vládcovia národov a hráči s ***.
  - Najčastejšie sa tu riešia dôležité kroky národa.


  Chatové fórum


  - Toto fórum nemá žiadne obmedzenia, okrem všeobecných pravidiel.


  Spojenecké fórum


  - Tu môžu písať len spojenci.
  - Prístup tu majú len hráči s ** a *** a vládcovia.
  - Rieši sa tu spoločná politika aliancie.


  Pošta


  - Pokiaľ chcete poslať niekomu súkromnú správu, tak určite cez toto fórum.
  - Lze si přidat hráče do ignore listu, poté od něho nebudete dostávát žádné zprávy přes poštu (Neplatí pro hromadnou poštu od velení národa).
  - Maximální počet příjemců, kterým lze poslat zprávu je 5.
  - Vládca a jeho zástupci sem môžu písať poštu celému národu.


  Zmluvy


  - Tu vidíte, aké zmluvy majú národy medzi sebou, kedy boli uzavreté, či vypovedané, aj aké je ich znenie.
  - Zmluvy môžeme predkladať až po 2 hodinách od reštartu.
  - Max. počet dní vo výpovednej lehote sú 4 dni.


  Systémové fórum


  - Fórum slúžiace na ohlasovanie chýb v hre (aj pre žiadosti o nahradenie strát spôsobených chybou),
  iné príspevky budú zmazané viz pravidlá.


  Nápoveda


  - Na tomto fóru sa hráči môžu opýtať na to, čo nenašli v manuálu.


  Antimulti fórum


  - Na tomto fóru sa rieši všetko z oblasti Antimulti.
  - Príspevky netykajúce sa tohto fóra budú zmazane viz pravidla.


  Oznámenia


  - Na toto fórum môžu písať len admini hry.
  - Sú tu dôležité oznámenia týkajúce sa napríklad závažných zmien v hernom systéme, atď.


  Anketa


  - Tu môžete hlasovať v celosvetovej ankete, ktorú zverejňujú admini.
  - Vývoj hry môžu hráči ovplyvniť aj napísaním svojho návrhu poštou na login medved (viz Pošta).

  ZPĚT NA ZAČÁTEK MANUÁLU

  Profil


 • Zmena osobných údajov
 • - Nahranie svojej fotografie.
  - Zadanie osobných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a stav).
  - Zadanie kontaktných údajov (e-mail, ICQ, MSN, Skype, Jabber a mobil).
  - Zadanie osobných údajov (ulica, mesto, štát, PSČ).
  - Zmena prihlasovacieho hesla.
  - Nahranie avatara (max. veľkosť 120x120).

 • Zmrazenie účtu
  - Funkcia zmrazenia účtu Vám umožňuje ochrániť Váš účet pred zničením v čase dlhodobej neprítomnosti (v rozmedzí od 6 do 20 dní).
      - Zmraziť login nejde, pokiaľ hráč nie je doregistrovaný.
      - Zmrazený hráč sa môže prihlásiť na svoj účet. Jeho účet bude len obmedzený - podobne ako u vyhnanca.
      - Zmrazený účet nevyrába mince a zároveň naň nie je možné posielať mince ani ostatné suroviny.
      - Zmrazenému účtu nie je možné meniť hodnosť -> okrem nastavenia Vyhnanca.
      - Minimálny počet dní na zmrazenie účtu bude rovnaký ako počet dní neaktivity, po ktorom sú hráči mazaní.
      - Hráčovi so zmrazeným účtom nie je možné útočiť na pechotu ani flotilu.

 • SaveLogin
 • - SaveLogin Vám umožňuje zarezervovať si svoj login, aby Vám ho nikto pri reštarte nezabral.
  - Rezervovať si login je možné až po vyhlásení víťaza veku, kedy je SaveLogin ponúknutý a je možné ho aktivovať.
  - Ak hráč použije funkciu SaveLogin a neprihlási sa na svoj účet 24 hodín po reštarte, bude mu účet zmazaný.


  Rýchlovek


  - Zrýchlená simulácia RI pre odreagovanie hráčov vo forme 2 náhodne vylosovaných národov.
  - Víťazom veku je národ, ktorý obsadí všetky provincie.
  - Hrá sa každý deň, striedavo o 16:00 resp. 20:00.
  - Na mape sa dá pohybovať po 16tich provinciách, 8 (Vášho národa)+ 8 (nepriateľského národa), ďalej po všetkých morských oblastiach.
  - Prepočet prebieha vždy po 4 minútach.

 • Rezervácia
 • - Rezervovať je možné kedykoľvek pred spustením rýchloveku.
  - Počet rezervácií slúži k orientácii, koľko ľudí sa chystá v daný deň hrať.
  - Rezervácie sú vynulované ukončením rýchloveku.

 • Prihlásenie
 • - Do hry musí byť prihlásených minimálne 8 hráčov do 20 minút od spustenia rýchloveku, v opačnom prípade je hra ukončená.
  - Maximálny počet hráčov v národe je 1 hráč.
  - Hráčovi sa nepôjde prihlásiť do národa, v ktorom je 40 hráčov.
  - Rýchloveku sa môžu zúčastniť všetci hráči, ktorí nemajú hodnosť rebel.
  - Hráč je z hry vyhodený, ak nevstúpi do rýchloveku počas 3 herných dní od prihlásenia alebo pokiaľ je v rýchloveku neaktívny 10 minút.

 • Priebeh hry
 • - Prvých 15 prepočtov je medzi národmi systémom nastavený mier bez možnosti vypovedania.
  - Útočiť je možné len na neobsadené provincie a mestá.
  - Po vybudovaní ekonomiky je systémom vypovedaná mierová zmluva a nastáva vojna (16. herný deň).


  Poznámka


  - Tu si môžete zapisovať pre Vás dôležité poznámky.
  - Poznámky sa uchovávajú do ďalšieho veku.


  Pravidlá


  - V tejto sekcii nájdete pravidlá pravidla hry.


  Manuál


  - Otvorí sa Vám manuál ku hre.


  Odhlásenie


  - Opustíte hru.  © 2003 - 2012 Tým Rímskeho Impéria, všetky práva vyhradené,     hosting: G-Hosting     freehosting: HY