Hra Římské Impérium

Tuto sekci spravují Správci Manuálu RI, a to dablicek a mmaayyoo.
Pokud budete chtít cokoliv ohledně této sekce, neváhejte je kontaktovat. Ať už se jedná o nové texty, fotografie či plánované srazy.

 • Napsalo se
  - Zde naleznete veškeré recenze a články, které vyšly o RI.

 • Kronika
  - Hráči psaný souhrn věků, které proběhly. Hráč sám má možnost sepsat pohled na věk podle vlastního názoru. Veškeré příspěvky v této sekci psali hráči RI nebo členové Týmu Římského Impéria, příspěvek by samozřejmě měl být psán co nejspisovněji buď českým nebo slovenským jazykem. Všechny příspěvky jsou delší než 2 000 znaků. Příspěvky nesmí urážet jiné hráče.
  - Správcem kroniky je hráč HorrorMortis. Pokud jste napsali vlastní kroniku, zašlete ji, prosím, na e-mail kronika@rimske-imperium.sk.

 • Fotogalerie
  - Fotografie hráčů i členů Týmu Římského Impéria. Pokud chcete přidat svou fotku, pošlete ji, prosím, na admin@rimske-imperium.sk.

 • Legendy
  - Do legend mohou hráči navrhovat hráče, který měl slávu, moc, vědomosti i respekt spoluhráčů i soupeřů. Patří sem tedy hráč, který se nesmazatelně zapsal do historie hry. Hráč zapsán do této sekce by měl mít to "své" již dávno odehráno čili měl by hrát neaktivně nebo vůbec. Členové Týmu Římského Impéria si vyhrazují konečné právo na zapsání/nezapsání hráče mezi legendy.

 • Historie vývoje
  - Dokumentace nejpodstatnějších změn a zásadních zlomů v historii hry.

 • Server
  - Proběhlá sbírka na server, která zachránila RI před zánikem, se seznamem přispěvatelů a fotografiemi zakoupeného serveru.

 • Srazy
  - Plánové i proběhlé srazy hráčů RI. Pokud chcete připravit sraz hráčů RI, napište, prosím, na admin@rimske-imperium.sk.


 • © 2003 - 2023 Tým Rímskeho Impéria, všetky práva vyhradené,     hosting: G-Hosting     freehosting: HY